Retourneren van uw aankoop

Retourneren

Bij de aankoop van producten heeft u als consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de consument of een vooraf door de consument aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger.

Tijdens de bedenktijd dient u zorgvuldig om te gaan met het product en de verpakking. U mag het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien u van het herroepingsrecht gebruik maakt, zult u het product met alle geleverde toebehoren en - indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en verpakking aan ons retourneren.

Wanneer u als consument gebruik wenst te maken van zijn herroepingsrecht bent u verplicht dit binnen 14 dagen, na ontvangst van het product, kenbaar te maken aan ons. Stuur ons hierover een mailtje en u ontvangt van ons het adres waar u het naar kunt retourneren. De mail kan naar info@puppytoys.nl

Nadat u kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van uw herroepingsrecht dient u het product binnen 14 dagen retour te sturen naar het adres dat u van ons ontvangt. U dient de pakbon bij te sluiten en wordt vriendelijk verzocht aan te geven waarom het artikel retour komt. De consument dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van verzending.

Indien u na afloop van de genoemde termijnen niet kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht resp. het product niet aan de ondernemer heeft teruggezonden, is de koop een feit.

Ongefrankeerde pakketten worden niet geaccepteerd. Deze worden geweigerd of de kosten worden bij de consument in rekening gebracht.

Van het retourrecht uitgesloten zijn voedingsmiddelen, verzorgingsproducten, periode broekjes en plasbanden, artikelen die speciaal voor u op maat worden gefabriceerd en naamsgebonden artikelen zoals de naamhalsbanden en shirtjes met tekst die speciaal voor u bedrukt worden.

Retourzending van artikelen is voor eigen risico van de consument.